Z Noci kostelů

Letošní program byl s ohledem na COVID19 značně zredukován, ale i přes jeho jednoduchost se večer vydařil. Děkujeme všem, kteří se zapojili do realizace i všem, kteří přišli.

Jako každý rok, mi není dopřáno podívat se jinam mimo hlavní kostel, proto tyto řádky píšu zejména pod dojmem toho, co se odehrálo v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ti kteří ale prošli kaplí Svatého kříže i kostelem svatého Vojtěcha, přicházeli s krásným zážitkem, který byl v hlavním kostele ještě umocněn.

Pokud si můžu dovolit shrnout celkový dojem z celého večera, tak bych vyzvednul vystoupení Výbušáků, kteří svou srdečností i smyslem pro humor každoročně dokáží náš kostel doslova zvednout na nohy a z odezvy auditoria je vidět, že si pokaždé odnáší hluboký zážitek. Za sebe osobně můžu říct, že skvělá hudba v podání výborných muzikantů a zpěváků, proložená humornými komentáři i myšlenkami k zamyšlení v podání frontmena kapely, dokáží oslovit netradičním způsobem nejen věřící, ale hlavně nevěřící. A to je hlavním cílem této akce.

Velké díky patří ale také varhaníkům, kteří naplnili náš kostel úžasnou atmosférou, která nás dovedla až do závěrečné modlitby přímluvných modliteb při čtení proseb a poděkování, které lidé v průběhu večera vložili do košíčku v kapličce svaté Barbory.

Kéž Pán Bůh požehná všem, kteří obětovali svůj čas volna jako organzátoři a zejména těm, kteří věnovali svůj čas a přišli do našich kostelů a modliteben jako návštěvníci.