J. A. Komenský – zamyšlení k současné době

Milí bratři a sestry,

narazil jsem v těchto dnech na útlé dílko Učitele národů s názvem „Kratičká zpráva o morové nákaze“, kterou napsal jako člověk, který v morové epidemii 1. poloviny 17. století přišel o manželku Magdalénu a dvě děti, a přesto z jeho slov vyčteme hluboký pokoj smíření a ochotu k odvaze sloužit druhým a hájit křesťanský postoj služby bližnímu i navzdory nepochopení a protivenství ostatních.

Nesouhlasím sice s autorem v pohledu, že epidemie je Božím záměrem či trestem, ale i tak jsou myslím mnohé jeho pohledy velmi podnětné k zamyšlení, zejména v tom, že i když o něco cenného přicházíme, možná se nám otevírají nové možnosti, které máme objevit a z toho zlého vyjít jako posílení a obnovení lidé a společnost.

Posuďte sami a přečtěte si ji zde.