96. narozeniny pana Miroslava Duchoně

Myslím, že COVID19 nás všechny nejvíce omezuje v konatktu se staršími lidmi, tedy i v kontaktu s našimi nejstaršími farníky. Jedním z nejstarších a možná i dokonce vůbec nejstarší je pan Miroslav Duchoň, který 24.1.2021 oslavil své 96. narozeniny.

Za svou úžasnou duševní i fyzickou vitalitu, jak sám říká, nejvíce vděčí svým celoživotním koníčkům, a těmi jsou četba knih, o kterých člověk musí přemýšlet (dodnes si rád čte knihy ve francouštině), cestování a hudba. Z knih, které by všem doporučil, jmenoval především autory, kteří za minulého režimu prožili pronásledování jako třeba Jan Zahradníček a řada dalších.

Nám všem nejvíc přeje, abychom nikdy neztratili kontakt se společenstvím církve, aby nás neubývalo, a aby vzkvétalo charitní dílo, které pokládá za krásný a živý příklad naplnění naší křesťanské víry.

A my panu Duchoňovi přejeme pevné zdraví, ať se mu s Božím požehnáním vyplní jeho plány, aby na jaře mohl po dlouhé době opět vyrazit na procházku do města a taky do kostela. A taky moc děkujeme paní Patočkové, která se o pana Duchoně už léta stará a také jí přejeme hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a radostné dny.