Nová křížová cesta na Krátech u Olešné

Milí farníci,

nová křížová cesta Je vsazena do krajiny kousek od Havlíčkova Brodu  a stačí přijet do Olešné a pozeptat se, kde je statek u Sedláčků, jinak je to hned za vsí směrem na Horní Krupou. Začíná se u křížku u odbočky vedoucí ke statku.

Velké poděkování patří bratrům Sedláčkům a jejich přátelům, kteří ji postavili, autorovi skleněných desek Radkovi Kislingerovi, děkanu P.Kučerovi, že ji požehnal a vedl na ní první putování.

Na konci křížové cesty vás čeká verš Bohuslava Reynka, který mě kdysi oslovil, a u kterého jsem cítil, že by na konec nejen této křížové cesty patřil:

Bože můj, hořím nadějí,

že věci, které se nedějí,

se stanou…

Kéž se ta slova s Božím požehnáním naplní v životech všech, kdo se tou cestou vydají.