Ohlédnutí za křížovou cestou na Krátech

Naši skupinku manželů, která se scházela nad tématy synody, napadlo, že se v postní době společně pomodlí křížovou cestu. Jako vhodná nám přišla křížová cesta v Krátech. Všechna zastavení křížové cesty jsou ztvárněna na skleněných deskách, desky jsou umístěny na kamenech, které jsou vsazeny do země. Pozvali jsme i ostatní farníky z H. Brodu a okolí na nedělní odpoledne 27. 3.

Za krásně teplého a slunečného dne se sešlo mnoho účastníků nejen z farnosti Havlíčkův Brod, ale i z okolních farností. Úvodní i závěrečné modlitby se ujal jáhen Petr Trefil. Po celou dobu putování mezi jednotlivými zastaveními křížové cesty nás zpěvem neúnavně vedl Jan Krýsa. Texty, které provázely jednotlivá zastavení křížové cesty, sepsal františkán p. Elias Vella.

Velikou radost nám udělala přítomnost našich kněží Oldřicha a Jakuba a hlavně našeho milého kněze Josefa Pecna, jehož návštěva byla pro mnohé milým překvapením. P. Pecen s námi prošel celou křížovou cestou i přes občas nesnadný terén pro jeho nohy a hůlky. Velké díky patří Petrovi Trefilovi, který p. Pecna přivezl. Na závěr jsme dostali požehnání od našich kněží p. Josefa, Oldřicha a Jakuba. Všem, kteří se křížové cesty účastnili, děkujeme za pěkné setkání ve společenství modlitby.

L. Blažková