Ohlédnutí za velkopáteční křížovou cestou

Už když jsme na podzim loňského roku žehnali „Andělský kříž“ ve Vlkovsku, cítil jsem, že život mu dá teprve jeho zapojení do života naší farnosti a už tehdy jsem dostal vnuknutí, že jedna z příležitostí je jeho začlenění do křížové cesty ke Kalvarii.Jsem rád, že se letos mohla uskutečit a děkuji všem, kdo přišli.

Pro ty, kdo se k nám nemohli přidat a chtěli by si ji projít soukromě sami, je text této křížové cesty zde…