Letnice s vůní ohně, vaječiny a slaniny

Petanque, vikingské šachy, sluníčko, malování na obličej, přátelé a známí…. a … Svatodušní vaječina.
V neděli 5. června odpoledne jsme se sešli na farní zahradě, abychom řádně oslavili Letnice. Deset dnů po nanebevstoupení Páně jsme se mohli těšit, že Bůh skrze Ducha svatého dodnes působí v církvi.
Jak to vypadalo v praxi? Nejdříve nás svými dary přivítal Vojtův bufet. (Pokud by se vám zdálo, že nabídka není nijak závratná, zaměřte svůj zrak za maskování jehličím😉)

Záhy poté se oheň rozhořel, zavoněla slanina a vaječina začala nabývat své kýžené podoby.

Chutnalo mladým…

… i starým

Odkud že k nám tento zvyk zavítal? Kdoví… Ale prý ho přinesli Valaši… Děkujeme za novou tradici Trefilovým, kteří z Valašska do naší farnosti připutovali 😉

Lenka V.