Ohlednutí za Misijní nedělí

Papež František říká, že být misionářem znamená vyjít ze sebe a dát to nejlepší z darů, které nám Bůh dává.

Věříme, že letošní Misijní neděle se vydařila nejen, protože se na vybralo 6000 Kč prodejem misijních koláčků, ale hlavně proto, že všichni, kdo se na ní podíleli, do ní dali své srdce, modlitbu, radost a štědrost v darování.

Bůh požehnej, aby tyto dary pomohly všude tam, kam doputují.