Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 „Budete mými svědky“ (Sk 1,8)

„Misionářství znamená vyjít ze sebe a vydat to nejlepší, co Bůh dává, a to je velmi krásná věc.“

Dopis papeže Františka ke Světovému dni misií 2022 si můžete přečíst zde…