Z posledního rozloučení s P. Josefem Pecnem

Byl jsem požádán, abych na náš web dal pár fotografií a slova z životopisu našeho milého otce Josefa. Otec Josef si ho svým naplněným životem napsal sám a za poskytnutí podkladů moc děkuji jeho synovi Dominikovi. Text úvodní promluvy je zde…

Moc hezky na otce Josefa vzpomínal náš biskup Jan. Vzpomínal, že byl vlastně jedním z prvních které světil, a že obdivoval jeho nasazení pro službu lidem, skromnost a velikou úctu k Euchristii. S pohnutím také vzpomínal, že otci Josefovi vděčí za duchovní službu doprovázení a nakonec i zaopatření své maminky, která ke konci života bydlela v Domově pro seniory v Reynkově ulici, kde bydlel i on.

Věřím, že teď už se Josef za naší farnost i za nás všechny jednotlivě modlí a mocně přimlouvá.

Dej mu Pán i jeho ženě Františce věčný pokoj a radost.