Z farní poutě do Neratova za naším Jakoubkem

V sobotu 29. dubna 2023 se uskutečnila farní pouť do Neratova v Orlických horách za naším oblíbeným bývalým kaplanem P. Jakubem Brabencem.

Ráno jsme se shromáždili na náměstí před pobočkou České spořitelny a čekali na autobus. Málem jsme odjeli bez jednoho účastníka. J Byl jím P. Jiří Vojtěch Černý, který přišel na poslední chvíli. Poté jsme se mohli vydat na dlouhou cestu do Orlických hor. Autobus byl celý zaplněný (asi 50 účastníků) a další 3 účastníci dojeli do Neratova svými auty. Všichni jsme se moc těšili na setkání s P. Brabencem.

 

Řidič autobusu překvapivě nezvolil obvyklou cestu přes Hlinsko, Poličku a Litomyšl, ale přes Chrudim, Pardubice a Hradec Králové. Tato cesta je sice trochu delší, ale zřejmě pohodlnější. Po cestě nám hlavní organizátorka Jana Stará přečetla zajímavé informace o Neratově a neratovském kostele a Marta Růžková řekla pár slov o kostele v Žamberku. Po dvou hodinách jsme dojeli do Žamberka, kde jsme měli krátkou zastávku na připomenutí našeho pana děkana P. Oldřicha Kučery, který s námi bohužel nemohl jet. Prohlédli jsme si – spolu se zdejší kostelnicí – barokní kostel svatého Václava, jehož interiér je celý vymalovaný freskami. Výška věží kostela je 72 metrů (pro srovnání výška věže havlíčkobrodského kostela Nanebevzetí Panny Marie je 52 metrů). Viděli jsme také ambon a obětní stůl, které byly instalovány v době, kdy v Žamberku působil P. Kučera. Zajímavý byl také oltářní obraz, který namaloval pětaosmdesátiletý malíř. Krátce jsme si prohlédli i blízkou kapli Panny Marie Bolestné, bývalou kostnici. Na P. Kučeru v Žamberku stále vzpomínají.

 

Poté jsme pokračovali do Neratova. Po obědě ve zdejší hospůdce následovalo krátké mezidobí a někteří využili k legálnímu přechodu česko-polské státní hranice, která probíhá v řece Orlici nedaleko hospody. J Před kostelem jsme potkali další lidi z naší farnosti, kteří v tomto kraji pár dní pobývali a přišli na naši mši svatou. P. Brabenec celebroval spolu s P. Černým mši svatou v neratovském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Byl přítomen také jáhen Jiří Kadlec. Na závěr mše zástupkyně účastníků pouti Marta Růžková a Jana Stará poděkovaly P. Brabencovi a zároveň mu popřály k jeho 28. narozeninám, které měl 27. dubna. (P. Brabenec je stále ještě nejmladším knězem diecéze královéhradecké.)

Poté jsme si mohli vyslechnout další informace o záchraně kostela a životě v Neratově. Velmi zajímavé bylo povídání o novém svatostánku, obětním stole a ambónu, na které byl použit červený travertin z východní Asie. Po tomto výkladu si mohl každý projít kostel a podívat se i do věží. Pouť byla zakončena povídáním s P. Brabencem u neratovské hospody. Mluvil mimo jiné o farnostech, které spravuje (Klášterec nad Orlicí, Kunvald v Čechách, Rokytnice v Orlických horách). Vypadá to, že je zde rád.

V naší farnosti na něj stále vzpomínáme a jsme rádi, že jsme se s ním mohli setkat.

Nechť mu Pán žehná!

 

Jan Pavlík