Synoda o synodalitě v církvi – souhrnná zpráva z 1. zasedání

Uběhl delší čas, asi 2 roky, a možná by se zdálo, že úsilí, které mnozí farníci vložili do diskusních synodních skupinek nebo do vyplnění dotazníků v naší farnosti, kdesi zapadlo… Ale není tomu tak.

Probíhala totiž další následná jednání na diecézních a národních úrovních a v říjnu 2023 potom na celosvětové úrovni ve Vatikánu v čele s papežem Františkem, který celou synodu inicioval.

Souhrnnou zprávu z prvního zasedání si můžete přečíst zde…