Archiv štítku: Pražské Jezulátko

Adventní roráty

V sobotu před třetí a čtvrtou nedělí adventní budou slouženy tradiční rorátní mše. Při nich se budeme zamýšlet nad životem francouzské světice Bernardetty a podíváme se i na poutní místo v Lurdech. Bohoslužby začnou vždy v sedm hodin ráno a po skončení se uskuteční společná snídaně na faře. Sbírkou podpoříme spolek Mezi stromy, který usiluje o vybudování…

Galerie: Pouť k Pražskému Jezulátku

Havlíčkobrodští farníci putovali v středu 30. prosince k Pražskému Jezulátku, kde se přimlouvali o pomoc a ochranu pro naše nemocné. Výprava začala návštěvou Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Potom poutníci pokračovali na Strahovský klášter, kde otec Damián odsloužil mši a pro všechny byla připravena také prohlídka historických sálů strahovské knihovny.

Odkaz

Agapé 32: Velikonoční

Nové číslo farního časopisu Agapé se věnuje ústřednímu bodu evangelia – zmrtvýchvstání Páně. Kromě velikonočního zamyšlení obsahuje také rozhovor s P. Pavlem Adamcem Hroznatou, vyprávění o tom, jak se soška Pražského Jezulátka dostala do Havlíčkova Brodu, zhodnocení tříkrálové sbírky, článek o skautském oddílu Blesk a také pozvání na misijní pouť do Polné, přednášku o domácí hospicové péči a na farní tábor v Jeníkově.