Galerie: Putování našich ministrantů do Hradce

V sobotu 19. září putovali ministranti z Havlíčkova Brodu do Hradce Králové na ministrantské setkání. Ústřední téma, o kterém jsme společně rozjímali byla svátost Eucharistie, náš vztah k ní a naše spojení s ní v naší ministrantské službě.

Foto: Petr Trefil