Diecézní setkání dětí – 21. května 2016

DSDDiecézní setkání dětí s otcem biskupem (dále DSD) mají tradici již od počátku 90. let. Jejich účastníky jsou děti mladšího a staršího školního věku cca do 14 let. V současné době se konají jednou za dva roky a jsou organizovány pracovnicemi Katechetického a pedagogického centra. Každé setkání je zaměřeno tematicky. Letošní bude o ctnostech a době osvícenství.

Cílem diecézního setkání dětí je tradičně možnost setkat se a poznat děti z jiných farností a částí diecéze a slavit mši svatou s diecézním biskupem. Specifickým cílem letošního setkání je poskytnout dětem a jejich průvodcům prostor poznat určitý úsek našich dějin z pohledu křesťanské víry prostřednictvím různých aktivit. Vrcholem setkání je společný program v kostele a mše svatá.

Podrobné informace najdete na těchto odkazech: plakát, článek

Časový harmonogram setkání:

7.30 – 9.00 Registrace
9.00 – 12.00 Program na stanovištích v Novém Adalbertinu
12.00 – 13.00 Přestávka na oběd; tvorba mozaiky s obrazem světla
13.00 – 14.00 Společný program v kostele Nanebevzetí Panny Marie
14.00 Mše svatá s otcem biskupem Janem

Případní zájemci z řad farníků by mohli jet vlastními auty společně s Ing. Petrem Trefilem – trvalým jáhnem, který plánuje jet se svými dětmi vlastním autem (kontaktní telefon 724149492).