Noc kostelů 2016

Stalo se již hezkou tradicí, že také u nás v Havlíčkově Brodě probíhá s podporou a spoluprací Města Havlíčkův Brod a Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod akce Noc kostelů, při které se veřejnosti otevírají kostely a modlitebny křesťanských církví a nabízejí návštěvníkům také zajímavý duchovní a kulturní program. Nejinak tomu bude i v letošním roce v pátek 10. června.

Zájem veřejnosti ukazuje, že je tato akce vítaná a v celorepublikovém měřítku se daří zapojovat stále více a více nových měst a obcí. V loňském roce se podle oficiálních statistik zapojilo přibližně 1400 kostelů a modliteben a přišlo více než 450.000 návštěvníků.

Každý rok se snažíme program v našich kostelích nějak tématicky zaměřit. Myšlenkou toho letošního ročníku bude Boží milosrdenství. Toto téma bude dokonce společné programům všech křesťanských církví, které se v našem městě připojují k Noci kostelů. Letošní ročník bude nový také v tom, že jsme s organizátory z ostatních církví připravili kartu poutníka, na kterou bude návštěvník moci sbírat v navštívených místech speciální razítka otevřených kostelů.

Pokud v daném termínu budete mimo Havlíčkův Brod a potřebovali byste informace o kostelech a modlitebnách a jejich programech v jiných městech či obcích, navštivte oficiální webový portál: http://www.nockostelu.cz.

Detailní program:

Čas Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel svaté Kateřiny Kostel svatého Vojtěcha
Celý večer Výstava výtvarného oboru SZUŠ Výstava: Páter Josef Toufar – farář z Číhoště
16.00 Otevření kostela, varhanní preludia – Václav Růžek Otevření kostela Otevření kostela
17.00 Prohlídky ve věži Vystoupení flétnového souboru při SZUŠ Flauti Feroci
18.00 Mše svatá Záchrana kostela svaté Kateřiny – jak dál? Promítání filmu Dějiny vzniku kostela Božího milosrdenství a svaté Faustiny ve Slavkovicích
18.50 Zvonění zvonů, slavnostní zahájení
19.00 Inscenovaná modlitba Otče náš
19.10 Vystoupení smyčcového souboru ZUŠ J. V. Stamice, dílnička pro děti
19.50 Přednáška vojenského kaplana Tomáše Mlýnka – Misie v Africe
 20.00  Uzavření kostela   Uzavření kostela
 20.30 Zpěvy Taizé
 20.40 Přednáška Milosrdenství očima a srdcem slavných umělců
 21.20 Vystoupení křesťanské skupiny Výbuch
 22.10 Varhanní koncert – Petr Žák
 23.00 Modlitba
 23.30 Uzavření kostela