Noc kostelů přilákala několik stovek návštěvníků

Noc kostelů úvodníJménem hlavních organizátorů Noci kostelů v naší havlíčkobrodské farnosti bych tímto chtěl poděkovat všem, kdo se jakkoli aktivně či účastí zapojili do přípravy a realizace letošního ročníku této již tradiční akce v našem městě, při které se veřejnosti otevírají prostory našich kostelů a křesťanských modliteben. Zvláštní poděkování patří také Městu Havlíčkův Brod, které tuto akci podporuje jako akci přispívající k rozvoji novodobých tradic města a občanské pospolitosti.

V letošním roce se nám organizátorům z jednotlivých křesťanských církví a společenství podařilo ještě více prohloubit předešlou dobrou spolupráci o další kousíček a sice sjednotit nosné téma letošního ročníku, kterým se stalo „Boží milosrdenství“. Každá křesťanská komunita si pak tuto jednotící myšlenku vtělila do svého programu po svém.

Export 019V tomto roce jsme pro návštěvníky rovněž připravili jednu novinku a tou byla „karta poutníka“, na které kromě slovíčka k zamyšlení mohli návštěvníci najít průvodce programem po celém Havlíčkově Brodě a mohli s její pomocí sbírat razítka kostelů vyhotovená zvlášť pro tuto akci.

Myslím, že zaznamenaná zatím rekordní účast, a to nejen v našich římskokatolických kostelích, ale i na dalších místech v našem městě, svědčí o tom, že Noc kostelů veřejnost vítá a je pro ni vítanou příležitostí poznat nejen krásu liturgických prostor, ale i duchovní hodnoty zprostředkované skrze modlitbu, mluvené slovo a nejrůznější hudební vystoupení.

Myslím, že podobné akce pro veřejnost jsou velmi přínosné i pro nás samotné, protože nám pomáhají si znovu lépe uvědomit, jaké dary od Boha máme, o které se můžeme a máme podělit s ostatními, a že nemáme být uzavřeným společenstvím spokojených lidí, kteří si vystačí sami se sebou, ale že jsme ve světě i ve svém městě jako ti, kteří mají přinášet i touto formou poselství Boží milosti.

Symbolika Noci kostelů totiž sama o sobě vyjadřuje to, že skrze otevřené církevní prostory jakoby svítí světlo naděje a radosti v temnotách úzkosti, kterou mnozí lidé dnešní doby stále více prožívají.

Kompletní fotogalerii Jiřího Kletečky naleznete zde