Žehnání kol

kolo_stareNezadržitelně se blíží čas prázdnin a dovolených, během kterých ti aktivnější z nás usednou na své jednostopé dopravní prostředky, aby vyrazili za hranice všedních dnů.

Vzhledem k tomu, že cyklisté a koloběžkáři jsou nejohroženějšími účastníky silničního provozu, je dobré, aby jezdili „pod vlivem“. Ovšem pod vlivem Ducha svatého, což bychom chtěli společně vyprošovat při společném žehnání kol v pátek 24.6.2016 v 17.00 hodin na farním dvoře. Věříme, že se zúčastní nejen farníci, ale i skauti, kteří ten den mají skautskou schůzku.

Pro koho by bylo problematické na farní dvůr přijet na kole, může si přinést alespoň cyklistickou helmu, která je nejen povinnou ochrannou pomůckou milovníků tohoto krásného sportu, ale je také symbolem ochrany a právě tu chceme při žehnání od Pána vyprošovat pro naše cesty.