Oslava Nanebevzetí Panny Marie

Nanebevzetí_PannyMarie-651x1024V neděli 21. srpna oslavíme společně titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie a to nejen při mši svaté v 8.00 hodin, kterou bude sloužit želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek, PhDr., ThLic., ale také po mši svaté v prostorách farní zahrady a dvora, kde bude připraveno pohoštění a menší program pro děti.

Dle pamětníků, a to i těch nejstarších, to patrně bude poprvé, co bude takto oslavena farní poutní slavnost.

Příjďme poděkovat Marii za její nesčetné přímluvy a poděkovat Pánu, že i my máme i s Mariinou pomocí naději na život v Boží blízkosti.