„Poselství Panny Marie dětem” – povídání s dětmi o Fatimě a růženci

7. května od 14. hodin
Havlíčkův Brod
kostel Nanebevzetí Panny Marie

Bližší informace u katechetů: Petr Trefil a Marie Topolovská