Lapaducha – víkend otců s dětmi

Letošní jarní Lapaducha, nebo-li víkend tatínků ze společenství Modliteb otců strávený s dětmi, byl tentokrát duchovně věnován Panně Marii 100. výročí jejího zjevení ve Fatimě a modlitbě růžence. Bylo nás tentokrát 7 tatínků a 17 dětí.

Při tradiční sobotní celodenní procházce jsme s dětmi kromě výše uvedeného zamýšlení zavzpomínali i na svá klukovská léta a vyráběli s dětmi vrbové píšťalky. Naše pěší putování nás letos zavedlo k přehradě Sedlice, kde jsme měli možnost navštívit vodní elektrárnu, která zde již 90 let funguje. Provázel nás pan David ze Sedlice, který zde pracuje už jako 4. generace mužů z jejich rodiny.

Počasí nám navzdory předpovědím 100% přálo a bouřka, která nám při sobotním opekání buřtíků bila hromy nad hlavou, shodila na nás jen pár kapiček, takže ti z nás, kteří nedočkavě vytáhli své pláštěnky a těšili se na zážitek z lijáku, je pak zase suché složili zpět do svých báglíků.
Byli jsme rádi, že naše brodské společenství tatínků na Lapaduše rozšířili naši přátelé z Kutné Hory, Krucemburku a Brna.

Krásným zakončením víkendu byla nedělní mše svatá v želivském klášteře v den svátku našich maminek, kterým děti během víkendu vyráběly vlastnoručně pletené provázkové náramky. Po mši jsme společně chviličku zpívali s kytarou v kostele a čekalo nás milé překvapení O. Tadeáše, který celebroval mši svatou a pozval nás po obědě na zmrzlinu v jejich nedávno otevřené klášterní restauraci. Také pozval nejen nás na příští neděli 21.5. do Želiva na oslavu dne rodin.
Tímto bychom toto pozvání nejen na bohoslužbu, ale i na bohatý doprovodný program pro všechny generace, chtěli vyřídit i všem našim farníkům a čtenářům farního webu. Více podrobností naleznete na stránkách: http://www.zeliv.eu/akce/den-rodiny-zelive/

Pánu Bohu a Matce Boží díky za krásný víkend ve společenství, všem maminkám dodatečné přání Boží milosti a požehnání pod ochranou mateřského srdce Panny Marie.