Modlitební triduum 23. – 25. června

Po celý rok se každý týden jako rodiče modlíme za své děti v modlitebních skupinkách matek a otců, které se v naší farnosti pravidelně schází. Každé čtvrtletí se pak scházíme společně otcové i matky v rámci tzv. tridua, neboli modlitebního třídenní, které se koná nejen v naší farnosti, ale ve stejném termínu se schází k triduu i modlitební skupiny v jiných farnostech po celém světě.

Pátek – jsme pozváni k malému půstu a prosbě za odpuštění svých vlastních hříchů.

Sobota – máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem.

Neděle – máme v liturgii chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem životě dopřál.

Během tridua se sjednocujeme v modlitbě nejen za své děti, ale také  za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí, prosíme za svou farnost a tím usilujeme o prohloubení jejího společenství.

Triduum se v naší farnosti koná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v pátek a v sobotu vždy od 17.00 hodin v rámci adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, a v neděli pak společně slavíme mši svatou v 9.00 hodin.

Toto triduum není určeno jen pro členy modlitebních skupin otců a matek, ale je otevřené celé místní farnosti, a proto je každý vítán.