Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Milí farníci,

náš děkanský kostel patří v naší zemi k více než dvěma stům chrámům, které jsou zasvěceny tomuto tajemství. Možná si někdo řekne, proč má právě nanebevzetí Panny Marie takovou důležitost, že mu tolik farností v minulosti zasvětilo své kostely? Svědčí to o dvou skutečnostech. Předně o vztahu věřících k Panně Marii jakožto Matce Boží a nebeské matce nás všech. Svědčí to ale také o tom, že skrze Marii si nejlépe uvědomujeme cíl naší vlastní pozemské pouti, kterou má být pozvednutí se k nebi a setkání s Kristem na věčnosti.

Chtěl bych vás všechny pozvat na letošní oslavu Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, která se uskuteční při nedělní bohoslužbě 19. srpna v 8 hodin. Po mši svaté pak bude, podle počasí buď v prostorách fary či farní zahrady, pokračovat malá hostina agapé. Naši malí farníci si navíc budou moci zařádit v nafukovacím skákacím hradě, který by pro ně měl být připraven díky přispění KDÚ-ČSL.

S přáním hezkých a požehnaných prázdninových dnů

Petr Trefil