Křížová cesta pro děti

Milí malí přátelé,
paní katechetka Maruška Topolovská měla pro vás a vaše rodiny připravenou moc hezky zpracovanou křížovou cestu, kterou vzhledem k současné situaci nemůžeme projít společně v kostele, ani na poutním místě u Svaté Anny, jak bylo také plánováno, ale můžete si ji projít společně s vašimi rodiči doma nebo při soukromé procházce v přírodě.

Tady jsou texty:  Dětská křížová cesta_2020_Topolovská Marie

Věřím, že zamyšlení nad křížovou cestou Pána Ježíše vám pomůže pochopit i nesnáze a kříže, které nesete ve svém životě i vy, a že najdete sílu a důvěru k jejich zvládnutí, protože Ježíšova křížová cesta nekončí na Golgotě jeho smrtí, ale vzkříšením třetí den.

S přáním Božího požehnání, abychom objevili nové Boží dary a milosti

jáhen Petr Trefil