Misijní koláč

Milí bratři a sestry,

na čtvrtou “radostnou” neděli postní má mnoho farností ve zvyku konat tzv. “Misijní koláč”. Není to náhoda, že se Misijní koláč pořádá zrovna na tuto “Laetare” – radostnou neděli, kdy se radujeme z toho, že polovina doby postní je již za námi, a tedy že radostné výročí našeho vykoupení je již “na dohled”. Jsme dnes zvlášť vyzýváni k tomu, abychom si nenechali tuto radost jenom sami pro sebe, ale abychom se o ni dělili i s druhými – s našimi nejbližšími, ale také zvláště s trpícími.

Jednou z možností, jak pomoci trpícím, je přispět na Papežská misijní díla, která následně finanční pomoc rozesílají do chudých zemí na konkrétní projekty. Protože se tuto neděli nemůžete sejít ve vašich farních rodinách a přispět na Misijní koláč po slavení mše svaté, chceme vám nabídnout možnosti, jak trpícím pomoci z tepla vašich domovů.


První formou zůstává finanční pomoc. Můžete zaslat sumu, kterou byste jinak přispěli na zabalený koláč před kostelem, převodem na účet PMD: 72540444/2700 (VS 840) nebo přes platební kartu na stránkách PMD:
www.missio.cz/darujte-on-line/.


Druhou možností je modlitba. Jak řekl papež František při jednom ze shromáždění PMD, “
modlitba je první ‘misijní dílo’ – skutečně první! – které každý křesťan má a musí vykonat.” Prožíváme dobu postní, kdy jsme vyzýváni k vnitřnímu obrácení, k návratu k našemu Otci skrze pravidelné a upřímné modlitby. Letošní půst nás také zvláštním způsobem zve k uplatnění Matouše 6,6: “Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.”


Papežská misijní díla nabízí formu modlitební aktivity nazvanou
Misijní růže. Jedná se o modlitbu živého růžence, kdy se každý člen denně modlí jeden desátek růžence, a dohromady 20 lidí pak tvoří jednu misijní růži. Desátek můžete věnovat na úmysly Sv. Otce, za misie či za konkrétního člověka, který je víře vzdálený. Pokud se chcete zapojit do oficiální Misijní růže Papežských misijních děl, přihlaste se prosím na stránkách PMD https://www.missio.cz/prihlaska-clena/.


Nezapomeňme, že i za této pandemie dostáváme od Pána mnohé milosti, za které Mu můžeme a máme být vděčni. Mimo jiné nás tato situace může přiblížit k těm, kdo v chudých zemích trpí každý den, i když třeba jiným způsobem než my teď a tady.


Děkuji vám za jakoukoliv formu podpory Papežských misijních děl.
Ať Vám Pán odplatí vaši štědrost a obdaří vás svou blízkostí!


Ludmila Terezie Cinerová, Diecézní ředitelka PMD