Předvelikonoční přespávačka s ministranty

Ministranty z naší farnosti zveme na faru ve středu 8. dubna od 18:00. Prožijeme společný večer a ve čtvrtek se vypravíme do katedrály na missu chrismatis. Občerstvení v Hradci bude zajištěno. Cestu zpět si zpestříme podobně jako minulý rok nějakým překvapením. Ministranti, kteří by se nechtěli vracet po návratu z Hradce Králové před večerními obřady domů, budou moci zůstat na faře. Rodiče, prosím, potvrďte účast vašich ministrantů, abychom zajistili jak proviant, tak i dostatečný počet míst v autech.

Na setkání se těší

P. Petr