Farní dětské odpoledne 14. června

Navzdory bouřce a koronaviru jsme se konečně sešli s dětmi naší farnosti a jejich rodiči, abychom společně prožili pár hodin při společných zábavných úkolech a tvoření v prostorách fary i kostela. Dokonce jsme roztopili krb a opekli si buřty.

Výsledná koláž na téma já a církev, co si do kostela „přináším“ a co si z něho můžu „odnést“ :

dav

Děti při plnění úkolů postupně luštily biblické verše:

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem“ Římanům 12,21

„Nechte děti přicházet ke mě, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží“ Marek 10,14