Tříkrálová sbírka 2021 – tentokrát asi trochu jinak

Milí farníci,

z důvodu současné epidemiologické situace se s největší pravděpodobností nebude moci uskutečnit klasické koledování v kostýmech tří králů, a proto hledáme také náhradní způsoby, jak lidem co nejvíce zpřístupnit možnost přispět do tříkrálových kasiček.

Jedním z možných řešení se zdá být to, kdyby se nám podařilo najít vhodná místa, kde by kasičky mohly být, jako například obchody, lékárny apod.

Proto Vás tímto chci povzbudit k Vašemu aktivnímu přístupu a pokud provozujete nějaký obchod, který by byl v lednu otevřený, nebo máte osobní vazbu na někoho, kdo ho má, tak se prosím přihlaste. Toto aktivní zapojení pro Vás nebude nijak náročné, protož bude spočívat jen ve vyzvednutí zapečetěné kasičky, její zpřístupění v obchodě a ve vyvěšení plakátku ve výloze s upoutávkou, že se u Vás nachází místo, kde se dá do sbírky přispět.

Kontaktovat můžete buď mě Ing. Petr Trefil tel.724149492 nebo přímo koordinátorku Oblastní charity Havlíčkův Brod paní Pavlínu Novákovou na emailové adrese: novakovap@charitahb.cz

Oblastní charitu Havlíčkův Brod můžete podpořit:
• prostřednictvím ONLINE koledy na www.trikralovasbirka.cz
• zasláním finančního daru na účet: 66008822/0800, VS: 77705004
• příspěvkem do kasiček v charitních zařízeních, na úřadech, v kostelech
nebo obchodech