Modlitení Triduum se společenstvím Modlitby matek

Srdečně zveme všechny farníky na modlitební Triduum se společenstvím Modliteb matek, které se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve dnech 29. – 31.1. 2021 vždy po večerní mši svaté.

Celý rok ve skupinkách Modliteb matek odevzdáváme své děti do Božích rukou, ale během
Tridua se modlíme jiným způsobem :

– v pátek odprošujeme za své hříchy
– v sobotu odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kdo ublížili nám a našim dětem
– v neděli chválíme Boha a děkujeme za všechna požehnání, která jsme v životě dostaly

Při tomto Triduu můžeme navíc děkovat a chválit Pána za 20 let Modliteb matek v naší havlíčkobrodské farnosti.

Po večerní mši svaté v pátek, v sobotu i v neděli bude asi půlhodinová adorace s modlitbou orientovanou na úmysl daného dne.

Marie Topolovská