Požehnaných 90 let otce Josefa Pecna

Milí farníci,

4. března má náš milý otec Josef své velké jubileum, protože slaví své 90. narozeniny. Jeho život byl pestrý na všechno, co člověk v životě může prožít – radosti i starosti. Jako jeden z mála smrtelníků čerpá Boží požehnání z obou svátostí – jak ze svátosti manželství, tak ze svátosti kněžství.

Za celou farnost otci Josefovi popřejeme a budeme Bohu děkovat při mši svaté 28. 2. 2021 v 9.00, která bude přenášena jako obvykle na stream youtube kanálu „Don Pietro“. Navíc bychom mu rádi šli zahrát a zazpívat za doprovodu tahací harmoniky v podání pana Karla Růžka pod balkón u DD Reynkova a to 4.3.2021 v 16.00. Pokud to aktuální epidemiologická situace umožní, bylo by krásné, kdybyste přišli v hojnějším počtu také Vy s tím, že bychom se rozestavili ve 2m rozestupech kolem plůtku, altánku nebo i vzadu na travnaté ploše a alespoň mu zamávali. Sraz bude vzadu za DD Reynkova směrem k DPS v 15.50.