Žehnání nového kříže ve Vlkovsku

Kříž ze složených andělských křídel vznikl z podnětu a zafinancováním nákladů na zhotovení od jednoho z farníků, který si nepřál zveřejnit své jméno. Vznikl s modlitbou prosby a poděkování na úmysl tohoto dárce v místech, kudy mnoho občanů našeho města chodí, kde však doposud duchovní prostor chyběl. Na sedácích je proto vyryto slovo poselství toho člověka všem lidem, kteří tam zavítají:

Pro ty, co se ztratili, ať tě, Bože, naleznou.“

Kříž s posezením se nachází v aleji vedoucí od rybníka Cihlář k rybníku Hajdovec, hned naproti bývalému lomu.

Kříž zhotovil brodský výtvarník a sochař Radomír Dvořák,  zábradlí kovář Jan Schwarz a nevznikl by bez obětavého jednání s městem a všemi zhotoviteli, kterého se ujal Mgr. Vít Vodrážka.

Kříž bude slavnostně požehnán 16. října v 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni.