Synodální proces v naší farnosti

Na pastorační radě jsme se dohodli, že k probíhající celocírkevní synodě na výzvu papeže Františka a našich biskupů se aktivně připojíme tím, že se pokusíme vytvořit diskusní skupinky z řad členů všech farních společenství, jako jsou Modlitby matek a Modlitby otců, mládežnické spolčo, a dále jsme oslovili manželské páry a další. Pokusíme se, pokud nám to epidemická situace dovolí, zapojit i seniory v pečovatelském domě nebo ty, kteří jsou doma. Zvání jsou prostě všichni.

Farním koordinátorem je jmenován trvalý jáhen Ing. Bc. Petr Trefil, kterého mohou všichni zájemci kontaktovat a vyžádat si všechny potřebné informace a podklady, které je možné nalézt také zde…

Pokud by někdo neměl možnost nebo odhodlání zapojit se do synodálních diskusních skupinek v naší farnosti, může přispět svými podněty alespoň vyplněním zcela anonymního krátkého webového dotazníku, který nalezne na odkazu níže, a který přišel z biskupství od R. D. Prokopa Brože, vedoucího Diecézního teologického institutu, který je zároveň hlavním koordinátorem pro synodu v naší diecézi.

Dotazník naleznete zde…

Názory a podněty každého z nás jsou v církvi nesmírně důležité, proto se neostýchejte a zapojte se. Primárním cílem synodálních diskusních skupinek není totiž jen nějaký výstupní dokument, ale hlavně prožití vzájemné sounáležitosti, sdílení a naslouchání s ostatními.

Petr Trefil