Tříkrálová sbírka 2022

I v letošním roce proběhne v ČR od 1. do 16. ledna tradiční Tříkrálová sbírka, kterou v našem městě pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod. Pokud epidemiologická situace dovolí, budou koledníci koledovat osobně dne 8.1.2022.

Proto prosíme všechny ochotné dobrovolníky – děti i dospělé, aby nás kontaktovali buď emailem tks@charitahb.cz, nebo telefonicky na čísle: 731 604 743. Koledníků není nikdy dost a zatím se nám nikdy nepodařilo bejít celé město, protože máme málo kolednických skupinek.

Bližší podrobnosti o sbírce najdete na webovém portálu www.trikralovasbirka.cz

Jestliže Vás koledníci doma nezastihnou, můžete přispět online, například skrz platební bránu, QR platbu či prostřednictvím statických kasiček. Sbírka bude probíhat od.

Tříkrálová sbírka podporuje mnoho projektů v rámci celé oblasti i České republiky. Malá část vybraných peněz jde také na pomoc potřebných v zahraničí. Sbírka je výjimečná tím, že i přes svůj velký rozsah se díky práci dobrovolníků devadesát pět procent vybraných peněz použije na charitní projekty, pouhých pět procent jsou náklady spojené s organizací sbírky.

Výtěžek chystané tříkrálové sbírky přispěje například na koupi automobilu pro domácí hospicovou péči. Nový automobil nahradí stávající dosluhující a umožní lékařům a zdravotním sestrám i nadále cestovat za klienty, kteří si přejí strávit poslední chvíle života v domácím prostředí obklopeni svými blízkými. Dále podpoří provoz charitních domovů umožňujících matkám s dětmi získat dočasné stabilní bydlení zahrnující bezpečné zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich sociální situace tak, aby mohli žít běžný život rodin s dětmi. Peníze pomohou také nízkoprahovým centrům pro děti a mládež nacházející se v nepříznivé sociální situaci či jako pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, požáry a další.

Tříkrálová sbírka je nejen možností, jak podat pomocnou ruku lidem v nepříznivé situaci, ale i symbolickým zakončením vánočního času.