Postní duchovní obnova 2022

Postní duchovní obnova

Zase mohla naše farnost zakusit, jaké to je, mít jedno srdce…

Komu to čas a povinnosti sobotního dne dovolily, mohl se zúčastnit postní duchovní obnovy, která se konala 12. března v Havlíčkově Brodě.

Ve svém středu jsme přivítali duchovního otce P. Adama Grabiece z farnosti Dolní Újezd u Litomyšle, který setkání s námi vnímal jako milý dar a povzbudil nás ve víře. Sobotní dopoledne jsme mohli prožít v rozjímání, modlitbě a ztišení a zároveň si uvědomit radost z přátelství a vzájemné blízkosti mezi bratry a sestrami z farnosti při společném setkání u kávy. Byli jsme obdarováni také tím, že jsme mohli zažít společenství i s našimi kněžími P. Oldřichem a P. Jakubem, kteří nám věnovali svůj čas. Bylo možno přistoupit ke svátosti smíření, pomodlit se společně růženec a slavit mši svatou, která byla obětována za ukončení války na Ukrajině a za mír na celém světě.

Den předtím, v pátek večer, se konala duchovní obnova pro mládež – společné setkání, přednáška a večer chval, na kterém zazpívali mladí z farnosti Dolní Újezd. Díky, že mezi nás přijeli. Potěšili nás svou upřímnou zbožností, radostí a touhou chválit Pána.

Díky i otci P. Adamovi za milá slova a inspiraci ve víře. Odcházeli jsme domů (v pátek i v sobotu) s radostí v srdci a s vděčností za Boží lásku.

Díky také všem z farnosti, kteří přiložili ruku k dílu, aby se naše společné setkání vydařilo.

MR