Adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Heryánem

P. Ladislav Heryán nás v závěru adventu přivedl k zamyšlení nad tajemstvím toho, že jsme Bohem milovaní, a že máme žít „eucharistickou spiritualitu“, která spočívá v tom, že máme Bohu dovolit, abychom Jím byli :  vybráni, požehnáni, lámáni a darováni

P. Ladislav s námi sdílel své bohaté životní zkušenosti doplněné o inspirace načerpané mimo jiné z díla Henri J. M. Nouwena a Richarda Rohra.

Z mnoha myšlenek, které jsem si pro sebe zapsal, a které si vy můžete poslechnout z audio záznamů dole pod textem, mi nejvíce v srdci utkvěla tato slova:

Každý z nás je svým a zcela jedinečným způsobem zlomeným člověkem, ale naše zlomení v podobě našich životních nesnází se může stát Boží milostí naším jedinečným požehnáním.

Bůh nás žije, a jsme-li jeho věrným obrazem, pak tedy ve svém darování druhým.

P. Ladislav Heryán je velký člověk svou pokorou, laskavostí a upřímností, se kterou se neostýchá nejen ve svých knihách, ale i naživo říkat, co si opravdu myslí a cítí, a to bez ohledu na to, že mnohé otázky jsou velmi složité a kontroverzní. Za to si ho nesmírně vážím a mám obrovskou radost, že jsem ho konečně osobně poznal poté, co jsem četl jeho knihy a vyměnil si s ním pár emailů, na které mi vždycky i jako cizímu člověku ochotně odpověděl.

Kéž pán žehná svému synu P. Ladislavovi a žehná jeho obětavé službě, kéž mu dává radost, kéž žehná skrze P. Ladislava i dalším lidem, tak jako požehnal nás při této adventní duchovní obnově.

1. přednáška

 

2. přednáška