Staň se i ty králem

Milé děti i vy dospělí,

chtěl bych vás touto cestou povzbudit k odvaze stát se „králem“ nebo třeba „dvořanem“ doprovázejícím královskou družinu při letošní Tříkrálové sbírce. Hlásit se můžete osobní návštěvou v sídle Oblastní charity nebo na telefonním čísle hlavní koordinátorky sbírky u paní Bc. Veroniky Pavlasové
tel.731 604 743.

V Havlíčkově Brodě se bude koledovat dne 7. ledna 2023. Podrobnosti se včas dozvíte.

Letáček s bližšími informacemi naleznete zde…