Adorace se scholičkou

Adorace_scholaSrdečně zveme scholáky i scholačky, farníky i farnice i všechny ostatní na adoraci a modlitby dětí k Božímu milosrdenství. Začátek bude v sobotu 2. dubna v kostele Nanebevzetí Panny Marie po večerní mši svaté (v 19.00).