Archiv štítku: adorace

Svatá hodina na Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek po deváté hodině vstoupíme do velikonoční doby pobožností Svaté hodiny, která připomíná Kristovo bdění v Getsemanské zahradě. Budeme společně s Pánem Ježíšem bdít a modlit se. Ani pozdější večerní hodina nemusí někoho odradit přijít do kostela a modlit se, vždyť sám Ježíš vybízel své apoštoly právě v noci, aby s ním odešli do zahrady na modlitbu….

Adorace k Božímu milosrdenství za nemocné

V sobotu 2. dubna v předvečer svátku Božího milosrdenství se budeme v celonoční adoraci přimlouvat za nemocné farníky. Adorace začne v kostele Nanebevzetí Panny Marie po večerní mši svaté, kdy jí povede schola, a po ní bude pokračovat celonoční tichá výstava Eucharistie.