Svatá hodina na Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek po deváté hodině vstoupíme do velikonoční doby pobožností Svaté hodiny, která připomíná Kristovo bdění v Getsemanské zahradě. Budeme společně s Pánem Ježíšem bdít a modlit se.

Ani pozdější večerní hodina nemusí někoho odradit přijít do kostela a modlit se, vždyť sám Ježíš vybízel své apoštoly právě v noci, aby s ním odešli do zahrady na modlitbu. Přece i vy jste jeho učedníky, které Kristus zve, aby s ním prožili jeho poslední hodiny pozemského života.