Archiv štítku: Velikonoce

Svatá hodina na Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek po deváté hodině vstoupíme do velikonoční doby pobožností Svaté hodiny, která připomíná Kristovo bdění v Getsemanské zahradě. Budeme společně s Pánem Ježíšem bdít a modlit se. Ani pozdější večerní hodina nemusí někoho odradit přijít do kostela a modlit se, vždyť sám Ježíš vybízel své apoštoly právě v noci, aby s ním odešli do zahrady na modlitbu….

Velikonoční svátost smíření

Od čtvrtka 6. do soboty 8. dubna bude možné na děkanství na Rubešově náměstí přistoupit ke svátosti smíření. Ve čtvrtek a v pátek se bude zpovídat dopoledne od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 13.00 do 17.00, v sobotu pak od 9.00 do 11.00. Ve čtvrtek odpoledne přijede Mons. Zdeněk Krček z Polné, v pátek dopoledne P. Pavel Sandtner z Přibyslavi a…

Galerie: Křest katechumenů

O slavnosti zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu přijali v kostele Nanebevzetí Panny Marie křest dva katechumeni. Do Kristova společenství po více než roční přípravě vstoupili Lucie Cejnková – tehdy Hermannová 🙂 a Vojtěch Průša. Oba se kromě křtu rozhodli také vstoupit do svátosti manželství. Lucka se vdala už v dubnu a Vojtěch jí následoval v červnu. A protože…

Velikonoční svátost smíření

Od čtvrtka 17. do soboty 19. března bude možné na děkanství na Rubešově náměstí přistoupit ke svátosti smíření. Ve čtvrtek a v pátek se bude zpovídat dopoledne od 9.00 do 12.00 a odpoledne od 13.00 do 17.00, v sobotu pak od 9.00 do 11.00. Zpovídat budou otec Damián Vrchovský a Hroznata Adamec. Ve čtvrtek odpoledne přijede z Polné Mons. Zdeněk…

Odkaz

Agapé 32: Velikonoční

Nové číslo farního časopisu Agapé se věnuje ústřednímu bodu evangelia – zmrtvýchvstání Páně. Kromě velikonočního zamyšlení obsahuje také rozhovor s P. Pavlem Adamcem Hroznatou, vyprávění o tom, jak se soška Pražského Jezulátka dostala do Havlíčkova Brodu, zhodnocení tříkrálové sbírky, článek o skautském oddílu Blesk a také pozvání na misijní pouť do Polné, přednášku o domácí hospicové péči a na farní tábor v Jeníkově.