Lapaducha – víkend modliteb otců s dětmi na Brtné

Jarní Lapaduchu jsme tentokrát se společenstvím Modliteb otců prožili ve vesničce Brtná kousek od Želiva. Proto nepřekvapí, že naše tradiční sobotní pěší výprava s dětmi směřovala kolem vodní nádrže Trnávka právě do Želiva.

V sobotu se k nám přidaly i děti (se svými rodiči), které se připravují na své první setkání s Ježíšem ve svátosti Eucharistie. To proto, že jedním z otců našeho společenství je MVDr. Karel Černý, který je zároveň havlíčkobrodským katechetou, který letos připravuje děti k přijetí této svátosti, a měl krásný nápad spojit program Lapaduchy s katechezí dětí o Božím milosrdenství, zakončenou přijetím svátosti smíření u P. Hroznaty, který na nás v Želivě čekal, vedl katechezi, zpovídal a dokonce nás pak i provedl klášterem.

Myslím, že víkend jsme si užili i my tátové, protože nám večer děti zahrály své pojetí pohádky O Červené Karkulce a my jim to oplatili zase svým podáním této pohádky.

Víkend Božího milosrdenství jsme zakončili jak jinak než slavením mše svaté v Želivě, protože právě Kristova oběť zpřítomňovaná za nás při mši svaté, je největším projevem Božího milosrdenství k nám lidem, a to nejen v podobě našeho pasivního obdarování něčím nezaslouženým, ale také jako pozvání k aktivní účasti na působení Jeho milosrdenství v tomto světě, když v síle společenství Eucharistie obětujeme před Boží tváří naše přímluvy za svět, či když neseme svědectví radosti evangelia těm, kdo jsou v temnotě.

Jako tátové dětem (nejen těm, co jdou k 1. svatému přijímání) vyprošujeme otevřené srdce i oči, aby vnímaly všechny projevy Božího milosrdenství, kterého se nám dnes a denně od Boha dostává, a kéž je to naplní radostí, která je neopustí po celý jejich život. To je ta radost, o kterou se s nimi chceme podělit.