Noc kostelů zve k návštěvě brodských chrámů a modliteben

Milí přátelé,

kteří se letos rozhodnete navštívit naše kostely a modlitebny v rámci akce „Noc kostelů 2017“. Společným rysem a nosnou myšlenkou, kterou najdete v programu na všech otevřených místech v našem městě, je v letošním roce symbol světla. Pro nás křesťany je světlo symbolem naděje a nového života spojeného s vírou ve vzkříšení.

Věříme, že právě naděje je něco, co sdílíme společně všichni, bez rozdílu vyznání víry. Člověk, který ztrácí naději totiž ztrácí i život.

Bolestí člověka dnešní doby je sílící ztráta naděje. Mnozí lidé mají silný pocit ohrožení z nejisté budoucnosti.

Dovolte nám skrze letošní večer otevřených kostelů a modliteben, podělit se s vámi o svou naději. Je to naděje, která není slepá, ani naivní, nespočívá v přehlížení neduhů dnešní společnosti, ale pramení z vědomí, že jako lidé jsme Bohem i sebou navzájem milováni jako lidské bytosti, které mají svou důstojnost, kterou jim nikdo a nic nemůže vzít.

Těšíme se na setkání s vámi

Petr Trefil