Výbuch doprovází biřmovance v Litomyšli

Na 16. června 2019 byla skupina Výbuch pozvána k hudebnímu doprovodu výjimečné mše svaté do Litomyšle – a to z důvodu, že členové místní scholy se ocitli v roli biřmovanců. Kdo má chuť, může zhlédnout krátký sestřih na YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=zKVfDU8Ibro . Po Mši svaté  jsme využili čas právě probíhajícího hudebního festivalu „Smetanova Litomyšl“ (61) k poslechu venkovních produkcí,  návštěvě rodného domu Bedřicha Smetany,  prohlídce architektonických krás města a také k návštěvě místní cukrárny.  Prožili jsme zajímavý den na krásném místě.

Michal Topolovský, Tomáš Novák a Radmila Čapková