Postní duchovní obnova

Milí farníci, rádi bychom vás pozvali na duchovní obnovu naší farnosti. Tentokráte ji povede P. Jan Uhlíř, arciděkan z Kutné Hory. Program duchovní obnovy začne v pátek 6. března po mši svaté, kdy proběhne beseda s hostem a také uvedení do tématu duchovní obnovy. V sobotu 7. března potom budou odpoledne tři přednášky a duchovní obnovu zakončíme mší svatou v pravé poledne. Srdečně vás zveme. Kdo by nemohl přijít na celou duchovní obnovu, je možné přijít alespoň na nějakou přednášku či sobotní mši svatou.