Pár foteček z bohoslužby „Za děti do dlaně“

Milí farníci,

13.listopadu jsme v kapličce Ke cti Panny Marie u Antonínova Dolu opět Bohu děkovali za dar života všech předčasně narozených dětí a odevzdávali Boží prozřetelnosti děti, které si k sobě povolal a prosili za pomoc jejich rodinám. Velké poděkování patří všem organizátorům i těm, kdo přišli.

Z promluvy P. Jakuba Meda mi nejvíce utkvěla myšlenka: „Život je krásný a hodný úcty a ochrany v jakékoli podobě, ať je veliký nebo malý, ať patří člověku silnému či slabému, chudému, čí bohatému, moudrému či prostému…“

Fotky z tohoto setkání si můžete prohlédnout zde…