Ohlédnutí za Křížovou cestou v Krátech 12. března 2023

Ohlédnutí za letošní křížovou cestou v Krátech.

Tak to vypadá, že se nám tvoří dobrá tradice, kdy jedna z křížových cest je organizována páry z Manželského společenství. Koná se v Krátech pod širým nebem. I tentokrát, jako loni, nám Pán Bůh seslal krásné počasí. Sluníčko zašlo za mraky asi 15 minut před začátkem. Setkalo se nás a putovalo křížovou cestou i s kněžími a jáhny celkem 89. Liduška Blažková se postarala o texty a Eliška Blažková o skvělý hudební doprovod.  Po hodině putování, někdy sněhem, jindy blátem, jsme dospěli až na kalvárii. Po požehnání otce Stanislava jsme spěchali domů na teplý čaj.

Děkujeme všem zúčastněným, jak domácím, tak přespolním, za společné putování.

Daniela a Jan Krýsovi

Křížová cesta Kráty 2023