Diecézní setkání ministrantů v Želivě

Premonstrátský klášter v Želivě se stane místem setkání ministrantů z celé Královéhradecké diecéze. Tato akce, která proběhne od pátku 15. do neděle 17. dubna, je určena nejenom všem ministrantům od 7 – 18 let, ale také děvčatům, která pomáhají v liturgické službě. Po eucharistii, která byla tématem loňského setkání, se letos budou účastníci zamýšlet nad tématem svatého Roku milosrdenství – milosrdní jako otec.

Přihlášky za celou farnost je potřeba zaslat do úterý 12. dubna. Zájemci za havlíčkobrodskou farnost se mohou přihlásit telefonicky u trvalého jáhna – Petra Trefila do 27. března, nebo se zapsat na přihlašovací arch v sakristii kostela, kde uvedou jméno, příjmení, rok narození a kontaktní telefon. Dospělý doprovod na akci zajišťuje Petr Trefil.

Způsob dopravy bude upřesněn podle počtu přihlášených zájemců (předběžný předpoklad je osobními automobily několika rodičů).

Jídlo je zajištěno po celou dobu konání akce, příspěvek na ubytování a stravu je 250 korun. Více informací naleznete na webové adrese ministranti.bihk.cz.

Ministrantské setkání 2016