Zvonění kostelních zvonů a našich srdcí

V pondělí 22.3.2021 v pravé poledne se rozezní v celé naší zemi zvony na připomínku všech zemřelých na koronavirus a hlavně na poděkování všem, kdo obětavě a s nasazením vlastního zdraví a vlastně i života pomáhají nám ostatním.

Připojme se v modlitbě k prosbám a díkům, mysleme na spásu zemřelých, útěchu pro pozůstalé a za posilu pro všechen pečující personál a za jejich rodiny, protože ty jsou ohroženy nejen přímo virem, ale hlavně odloučením. Vyprošujme jim všem Boží požehnání.

Myslím, že naše farní rodina je více než které jiné plná zdravotníků, a proto, P. Ladislav Novák kdysi s humorem říkával, že u nás v kostele není o strach omdlít, protože ať spadneme na kteroukoli stranu, padneme vždycky do náruči minimálně jednoho lékaře nebo zdravotní sestry. Bohu díky za ně.

Kéž se rozezvoní nejen zvony na kostelních věžích, ale i naše srdce chválou a vděčností.